Plošiny Procházka

pronájem a služby

Výškové čistící práce

Čištění v halách a v těžko dostupných místech

Vysávání, ometání, tlakové mytí, ruční mytí - stropů, světlíků, podstropních konstrukcí, stěn (zděné, plechové, prosklené), rozvodů vzduchotechnik a další sítě jako je voda, vzduch, plyn, elektřina a také přímo výrobní stroje a zařízení. To vše realizujeme ve výrobních, opravárenských, skladových a obchodních halách, ale také v kotelnách a v jiných tzv. černých provozech.

Proč čištění ve výškách

Čištění nelze provádět standardně jako jiné úklidy, proto je nutné ho zajistit jednorázově, ať již z důvodu hygienických kontrol, kde je na to kladen velký důraz, také z důvodu zamezení prašnosti a padání nečistot tak, aby nedocházelo ke snížení kvality, až zmetkovosti výrobků. Ve výškách v halách čistíme i velké vrstvy prachu, mastnot a usazenin vznikajících při těžké strojírenské výrobě a sváření. Trendem poslední doby je čištění proto, aby celý provoz působil čistě a pěkně kvůli zákazníkům a odběratelským firmám, které jezdí na pravidelné kontroly kvalit výrobků.

Pohyb ve výškách

K pohybu ve výškách používáme pracovní plošiny v kombinaci se žebříky a štaflemi. Celá činnost se po dohodě provádí bez omezení provozu.

Postup čištění

K vysávání suchých nečistot, průmyslového prachu, stavební sutě i ve velkých nánosech používáme jednomotorové i dvoumotorové průmyslové vysavače. Pro chemické čištění používáme celou řadu chemií, průmyslových utěrek a to vše samozřejmě dokážeme po použití ekologicky zlikvidovat. V provozech, kde je možnost použít k mytí vodu, používáme studenovodní i horkovodní tlakové mycí stroje s možností regulace tlaku a teploty. Veškerou odpadní vodu, pokud to je nutné, odsáváme průmyslovými vysavači a také ji můžeme ekologicky zlikvidovat. Pokud to vyžadují okolnosti, zajistíme po celou dobu zakázky zakrytí veškerého vybavení, které se nesmí zašpinit.

Ceník

V případě zájmu o naše služby Vám rádi vytvoříme co nejpřesnější cenovou nabídku i ve více cenových variantách pokud to její charakter umožňuje tak, abyste si mohli vybrat dle vašich finančních možností.